Info    Contact    English


Studio Sander

grafisch & illustratief ontwerp

Studio Sander 

grafisch & illustratief ontwerp

De Nieuwe Minderheid


Illustratie-concept voor een essay van socioloog Maurice Crul en Frans Lelie genaamd 'De Nieuwe Minderheid', waarin mensen zonder migratieachtergrond, wonend in een multiculturele buurt, onder de loep worden gehouden.

Hoe verhouden zij zich tot hun superdiverse omgeving? Dit boek legt het met behulp van vrolijk gekleurde infographics uit en is (gratis) verkrijgbaar op de website van VU University Press.


Klant  Maurice Crul & Frans Lelie
Ontwerpbureau  Zeppa - 2023
︎︎︎ meer werk